Lịch bay dự kiến

26/06/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
BL324 SGN - TBB 09:30 - 10:40
BL325 TBB - SGN 11:15 - 12:25
VJ206 SGN - TBB 07:50 - 08:50
VJ207 TBB - SGN 09:20 - 10:20
VJ449 HAN - TBB 11:00 - 12:40
VJ448 TBB - HAN 13:10 - 14:50

27/06/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
BL324 SGN - TBB 05:40 - 06:50
BL325 TBB - SGN 07:30 - 08:40
BL217 HAN - TBB 06:55 - 08:45
BL218 TBB - HAN 09:20 - 11:10
VJ206 SGN - TBB 07:50 - 08:50
VJ207 TBB - SGN 09:20 - 10:20
VJ449 HAN - TBB 11:00 - 12:40
VJ448 TBB - HAN 13:10 - 14:50

28/06/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
BL324 SGN - TBB 05:40 - 06:50
BL325 TBB - SGN 07:30 - 08:40
VJ206 SGN - TBB 07:50 - 08:50
VJ207 TBB - SGN 09:20 - 10:20
VJ449 HAN - TBB 11:00 - 12:40
VJ448 TBB - HAN 13:10 - 14:50

29/06/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
BL324 SGN - TBB 05:40 - 06:50
BL325 TBB - SGN 07:30 - 08:40
BL217 HAN - TBB 06:55 - 08:45
BL218 TBB - HAN 09:20 - 11:10
VJ206 SGN - TBB 07:50 - 08:50
VJ207 TBB - SGN 09:20 - 10:20
VJ449 HAN - TBB 11:00 - 12:40
VJ448 TBB - HAN 13:10 - 14:50

30/06/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
BL324 SGN - TBB 05:40 - 06:50
BL325 TBB - SGN 07:30 - 08:40
VJ206 SGN - TBB 07:50 - 08:50
VJ207 TBB - SGN 09:20 - 10:20
VJ449 HAN - TBB 11:00 - 12:40
VJ448 TBB - HAN 13:10 - 14:50

 

Thư viện hình ảnh

 

Hệ Thống cảng hàng không

 

Lịch bay dự kiến

 

HỘP THƯ GÓP Ý